ชื่อ - นามสกุล :นางนุชจรีย์ โพธิ์สุข
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :02-3280106
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :